Dziecięce brzmienie – Nagroda Publiczności

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, które włożyliście w głosowanie na Nagrodę Publiczności II Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Dziecięce Brzmienie”! Jesteśmy pełni podziwu i uznania, jakie wsparcie otrzymują od Państwa młodzi artyści biorący udział w Festiwalu. Niestety, dobra zabawa i zdrowa rywalizacja została zakłócona niepotrzebnymi incydentami.

            W związku z uzasadnionymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości i uczuciowości głosowania na portalu Facebook na Nagrodę Publiczności II Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Dziecięce Brzmienie”, podjęliśmy decyzję o anulowaniu tej formy głosowania. Po analizie sytuacji, doszliśmy do wniosku, że to jedyne sprawiedliwe dla wszystkich stron rozwiązanie.

            Aby dać jednak Państwu okazję do wyboru swojego ulubieńca i wyrażenia swojego poparcia dla pracy dzieci i opiekunów artystycznych, zdecydowaliśmy, że głosowanie na Nagrodę Publiczności odbędzie się 5 czerwca, podczas trwania Gali Finałowej Festiwalu.  Specjalnie przygotowany przyrząd po występie każdej z grup będzie badał natężenie dźwięku Państwa oklasków i wiwatów. Przedszkole z najwyższym wynikiem otrzyma Nagrodę Publiczności.

            Zapraszamy zatem licznie  5 czerwca 2022 r. na tereny zielone przy Centrum Działań Twórczych w Lubinie!

Skip to content