PRZYZNANE GŁÓWNE NAGRODY I FESTIWALU “DZIECIĘCE BRZMIENIE”

4 czerwca zebrało się jury przyznające główne festiwalowe nagrody.
W Skład jury wchodzili profesjonalni pedagodzy z kierunków muzycznych, teatralnych i wokalnych.
 
Anna Piwowarczyk – Pracowała jako nauczycielka muzyki w SP nr 11 i w SP nr 7, w obu szkołach prowadziła chór i zespół wokalny. Była doradcą metodycznym muzyki w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Brała udział w seminariach dla dyrygentów chórów
przy Turnieju Chórów „Legnica Cantat”. Ukończyła kurs emisji głosu dla dyrygentów i wokalistów w Bydgoszczy. Prowadzi z dużymi osiągnięciami Klub Piosenki „Estrada” przy MCK w Legnicy.
 
Lidia Głodowska – jest absolwentką Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego, ze specjalnością teatr amatorski we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Zielonej Górze, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Animator kultury, edukator teatru wśród dzieci i młodzieży.
 
Anna Wołoszyn – absolwentka policealnego studium piosenkarskiego im. Czesława Niemena w Poznaniu, uczestniczka programu “Bitwa na Głosy”, gdzie śpiewała w ekipie Sióstr Przybysz. Grała w Gliwickim Teatrze Muzycznym w polskiej edycji High School Muscial on Stage.
 
Zwycięzców ogłosimy na koncercie finałowym, który odbędzie się 17 czerwca o godzinie 16:00 w lubińskim ZOO, gdzie zaprezentują się wszystkie przedszkola.
Skip to content