Siła wyobraźni! Wystawa i wernisaż prac Piotra Saula

S I Ł A  W Y O B R A Ź N I !
E K L E K T Y C Z N A  W Y S T A W A  M A L A R S T W A  I  G R A F I K – Piotr Saul

WYSTAWA prezentowana będzie do 18 listopada 2022.

Sala wystawiennicza Centrum Działań Twórczych w Lubinie (Aleja Komisji Edukacji Narodowej 6a).

Malarstwo Piotra Saula cechuje zabawa konwencją i formą. Tworzy barwne obrazy, nawiązujące swoim stylem do sztuki ulicy, surrealizmu i fowizmu. W swoich pracach ukazuje afirmację życia.

Wystawa „Siła wyobraźni” daje niepowtarzalną możliwość poznania fantazji nieprzeciętnego człowieka i artysty.

Piotr Saul:

ur. w 1986 r. w Nowej Rudzie, absolwent ASP Wrocław na wydziale Grafiki i Sztuki Mediów, mieszka we Wrocławiu.

W 2010 roku bronił dyplomu z grafiki warsztatowej z dwoma aneksami: malarskim i multimedialnym u prof. Andrzeja Basaja, prof. Wiesława Gołucha oraz prof. Krzysztofa Skarbka.

Brał udział w wymianie międzynarodowej „Erasmus” w Hoch Schule fur Bildene Kunst w Braunschweigu (Niemcy). Grand Prix na Biennale Sztuki Młodego Wrocławia 2011.

Obecnie pracuje na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu jako adiunkt w pracowni malarstwa u prof. zw .Krzysztofa Skarbka na Wydziale Malarstwa.

W 2022 obronił doktorat nawiązujący do malarstwa w przestrzeni wirtualnej.

Zajmuje się ogólnie pojętym malarstwem, graffiti  oraz organizacją wystaw. W Kotlinie Kłodzkiej znajduje się kilkanaście jego realizacji graffiti, m.in.: w Dusznikach-Zdroju, Kłodzku, Kudowie-Zdroju czy Nowej Rudzie. Od ukończenia studiów w 2011 r. brał aktywny udział w ponad 120 wydarzeniach o charakterze kulturalnym. Prawdziwy pasjonat i kolekcjoner sztuki współczesnej. Hobbistycznie zajmuje się tworzeniem muzyki elektronicznej.

Piotr Saul jest autorem murali znajdujących się na ekranach akustycznych przed wejściem do Centrum Działań Twórczych.

Jego prace można zobaczyć na Facebooku: @saulpiotr, jak i na instagramie: @piotrsaulik

 

Za nami:

W piątek 28 października 2022 o godz. 18.00 w Centrum Działań Twórczych w Lubinie odbył się wernisaż wystawy prac wyjątkowego artysty – Piotra Saula.

Wernisażowi towarzyszył występ Krzysztofa Krisa Janiszewskiego –muzyka, saksofonisty.

Skip to content