“WIZJE (NIE)KONKRETNE” wystawa prac Krystyny Betiuk

„W I Z J E   ( N I E ) K O N K R E T N E”        W Y S T A W A    K R Y S T Y N Y    B E T I U K
Krystyna Betiuk to wszechstronna artystka. Kocha malarstwo, ceramikę, tworzy formy przestrzenne, zajmuje się szeroko rozumianą edukacją. Wystawa „Wizje (nie)konkretne” to okazja, by zapoznać się z wycinkiem twórczości tej wyjątkowej kobiety.

Krystyna Betiuk

artystka, edukatorka, zajmuje się szeroko rozumianą edukacją twórczą i estetyczną. Prowadzi działania na rzecz rozwoju kultury w różnych obszarach dziedzinowych i terytorialnych – od lokalnego do międzynarodowego.

Mieszka w Bukowicy, małej wsi na Wzgórzach Dalkowskich w starym, poniemieckim gospodarstwie, przebudowanym wg własnego pomysłu. Stworzyła tam nową przestrzeń, łączącą funkcje domu mieszkalnego z galerią sztuki, ekspozycją przedmiotów zabytkowych, pracowniami plastycznymi i miejscem spotkań towarzyskich i edukacyjnych.

Zagroda wiejska państwa Betiuków w Bukowicy to miejsce szczególne, magiczne,

w którym spotyka się sztuka z ekologią, ludzie z przyrodą, twórczość z pracą na roli, intelektualiści z miejscową ludnością, amatorzy z profesjonalistami

 

Krystyna Betiuk to osoba kompletna – twórczyni (…). Tę totalną osobowość  Andrzej Toczewski (nieżyjący już dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej) nazwał “Carycą Wielką na Bukowicy”. Ta totalność ról i działań kłóci się z posturą artystki  – osoby delikatnej, szczupłej o filigranowych kształtach, zawsze uśmiechniętej  i w ciągłym ruchu.

Osoby współpracujące z Nią mówią, że to kruszynka z bardzo silną osobowością. Swoje zauroczenie okolicą zawarła w krótkiej rymowance: “Wzgórza Dalkowskie  są po prostu boskie!” Właśnie różnego rodzaju hasła, rymowanki, sentencje są tematycznym punktem wyjścia w organizowanych przez artystkę plenerach  oraz warsztatach edukacyjno-artystycznych. Czasami są to tematy metaforyczne  lub abstrakcyjne, jak na przykład Szukanie wiatru w polu, innym razem ważne wyzwania ekologiczne lub społeczne.

Wielość i niezwykła różnorodność działań tej filigranowej artystki pokazuje Ją jako rezerwuar rozlicznych talentów, ale równocześnie osobę konsekwentną  w działaniach, czego przykładem jest utrzymanie ciągłości w organizacji Ogólnopolskich Plenerów Malarskich w Przytoku. To przykład osoby, która  nie poddaje się dość powszechnemu w naszym społeczeństwie wypaleniu zawodowemu i tendencji do hamletyzowania w „emigrację wewnętrzną”.

Bogdan Idzikowski

(obserwator i badacz poczynań Krysieńki, ciągle pozostający pod Jej urokiem)

 

Wystawę można oglądać do końca grudnia 2022 (od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-20.00, w piątki od 8.00 do 18.00).

 

 

——————————

W piątek 25 listopada 2022w Centrum Działań Twórczych w Lubinie odbył się wernisaż wystawy prac niepowtarzalnej artystki – Krystyny Betiuk.

Wernisażowi towarzyszył  występ zespołu Easy Dose przygotowany specjalnie na tę okazje.

Zespół wystąpił w pomniejszonym składzie.

Podczas koncertu pojawiły się opublikowane już utwory w nowym, akustycznym aranżu oraz premierowe utwory. 

Easy Dose to wrocławski skład tworzący mieszankę muzyki elektronicznej i gitarowej z domieszką oldskoolowych skreczy i sampli w łatwej do przyjęcia pigułce. 

Łączą to, co najlepsze z ulubionych stylów i gatunków muzycznych tworząc indywidualne i autorskie brzmienie. Jury nagrody WARTO 2022 Gazety Wyborczej Wrocław doceniło ich za „eklektyzm i bardzo melodyjne, pełne energii kompozycje.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content