Zapytanie ofertowe – obsługa techniczna koncertu

Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Działań Twórczych w Lubinie, z siedzibą w Lubinie, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 6a, NIP: 692 252 67 88

Tel. 767 560 015

Mail: kontakt@cdt.lubin.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja techniczna (nagłośnienie oraz oświetlenie) koncertu kolęd w wykonaniu zespołu PECTUS, zgodnie z riderami Zespołu, stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania (nr 2 I 3).

Data realizacji: 18 grudnia 2022.

Miejsce: Kościół pw. Św. Wojciecha, Budowniczych LGOM 3, 59-300 Lubin

  1. Przez nagłośnienie i oświetlenie koncertu należy rozumieć dostarczenie sprzętu, jego zainstalowanie, obsługę podczas koncertu oraz podczas próby oraz demontaż.
  2. Zespół PECTUS zastrzega sobie prawo do pełnej realizacji dźwięku i światła przez własnych akustyków (dotyczy zarówno próby jak i koncertu).

III. DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Kryteria wyboru wykonawcy: cena, jakość, doświadczenie, ewentualna opinia menadżera Zespołu PECTUS.
  2. Miejsce i termin złożenia oferty przez wykonawcę:

Oferty można złożyć w formie mailowej (kontakt@cdt.lubin.pl ) lub pisemnej na adres (Centrum Działań Twórczych w Lubinie, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 6a, 59-300 Lubin) w terminie do 10 lipca 2022 włącznie.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

  1. Termin rozpatrzenia ofert: 18-22 lipca 2022
  2. Okres związania ofertą: 15 sierpnia 2022.
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Anna Adamus-Krawczyk, tel. 767 560 015, kontakt@cdt.lubin.pl

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji oferty z wybranymi oferentami.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość nierozstrzygnięcia zapytania lub jego anulowania.

 

 

Załączniki:

1. Formularz oferty.

Formularz oferty

2. Rider techniczny koncertu zespołu Pectus, dźwięk.

PECTUS_2022-23_RIDER_DZWIEK_KONCERT_KOLED

3. Rider techniczny koncertu zespołu Pectus, oświetlenie.

Light_PECTUS_koledy_2022

 

 

Zapytanie ofertowe pectus

Skip to content