Piotr Saul

Ur. w 1986 r. w Nowej Rudzie, absolwent ASP Wrocław na wydziale Grafiki i Sztuki Mediów, mieszka we Wrocławiu. W 2010 roku bronił dyplomu z grafiki warsztatowej z dwoma aneksami:  malarskim i multimedialnym u prof. Andrzeja Basaja , prof. Wiesława Gołucha oraz prof. Krzysztofa Skarbka.  Brał udział w wymianie międzynarodowej „Erasmus” w Hoch Schule fur Bildene Kunst w Braunschweigu (Niemcy). Grand Prix na Biennale Sztuki Młodego Wrocławia 2011. Obecnie pracuje na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu jako adiunkt w pracowni malarstwa u prof. zw .Krzysztofa Skarbka na Wydziale Malarstwa. W 2022 obronił doktorat nawiązujący do malarstwa w przestrzeni wirtualnej .  Zajmuje się ogólnie pojętym malarstwem, graffiti  oraz organizacją wystaw. W Kotlinie Kłodzkiej znajduje się jego kilkanaście realizacji graffiti m.in. :  W Dusznikach Zdrój , Kłodzku, Kudowie Zdrój czy Nowej Rudzie. Od ukończenia studiów w 2011 r brał aktywny udział w ponad 120 wydarzeniach o charakterze kulturalnym. Maluje barwne obrazy nawiązujące swoim stylem do sztuki ulicy , surrealizmu i fowizmu. Bawi się konwencjami i formą . Ukazuje afirmację życia . Prawdziwy pasjonat i kolekcjoner sztuki współczesnej . Hobbistycznie zajmuje się tworzeniem muzyki elektronicznej.

Jego prace można zobaczyć na Facebooku @saulpiotr,  jak i na instagramie: @piotrsaulik

W CDT w Lubinie prace artysty prezentowane były w ramach wystawy indywidualnej „Siła wyobraźni”.