Zespół

Zespół

Anna Wiśniewska
Dyrektor
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wieloletni pedagog i edukator sztuki. Uczestniczka wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Barbara Paduchowicz
Kadry
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracja publiczna oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i podatków.
Joanna Macanko
Księgowość
Ekonomistka oraz absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz studiów podyplomowych z zakresu wykonywania zawodu głównego księgowego i doradcy podatkowego. Od wielu lat z pasją do finansów i księgowości, ale również do podróży. Od strony artystycznej - zawodowy fotograf.
Patrycja Paduchowicz
Specjalista ds. administracji
Paweł Dziamba
Pracownik techniczny
Anna Adamus-Krawczyk
Specjalista ds. organizacji
Menadżerka i animatorka kultury. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filologia polska, animator społeczności lokalnych oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kulturą. Od wielu lat związana zawodowo z instytucjami kultury w regionie. Doświadczona realizatorka rozmaitych projektów kulturalnych.
Anna Kuter
Porządkowa
Henryka Reguła
Porządkowa
Elżbieta Mierzwa
Porządkowa