Raport “ZRÓB(MY) KULTURĘ!”

RAPORT projektu “ZRÓB(MY) KULTURĘ!”!

Dokument zawiera najważniejsze WNIOSKI I REKOMENDACJE wynikające z przeprowadzonych w 2024 r. w ramach projektu badań, dotyczących potrzeb, oczekiwań i potencjału kulturowego mieszkańców Powiatu Lubińskiego (głównie Lubina).

Wyniki badań stanowią ciekawe źródło informacji o mieszkańcach naszego powiatu. Zakładamy, że niniejsza diagnoza będzie przydatna dla wszystkich instytucji kultury, stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych działających na terenie Powiatu Lubińskiego.
Wyniki wskazują możliwe obszary rozwoju i dalszej współpracy z mieszkańcami.

Zapraszamy więc do czytania, korzystania i rozpowszechniania RAPORTU!

Raport w wersji PDF – raport zróbmy kulturę!

Projekt “ZRÓB(MY) KULTURĘ!” realizowany jest przez Centrum Działań Twórczych w Lubinie w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2024”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.