Stowarzyszenia i organizacje

Stowarzyszenia i organizacje

Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury
Jest to organizacja pożytku publicznego działająca od wielu lat, składająca się kilku sekcji i zrzeszająca artystów z różnych dziedzin sztuki takich jak: malarstwo, fotografia, poezja, rzeźbiarstwo, ceramika i różne rodzaje rękodzieła. Celem organizacji jest pomaganie młodym twórcom znaleźć się w ich własnym środowisku, pomoc w doskonaleniu warsztatu, nauki rzemiosła, jak również organizowanie wystaw, plenerów, spotkań ze znanymi ludźmi kultury oraz pomoc swoim członkom przy tworzeniu własnych dzieł, a przy tym nabierać pewności we własne możliwości. Stowarzyszenie ma za sobą kilka udanych wystaw, wielu zwolenników, jak również ludzi pozytywnie odbierających sztukę robotniczą. Członkowie Stowarzyszenia to przeważnie ludzie wywodzący się ze środowiska górniczego pracownicy kopalń, emeryci i renciści, związani tematycznie pracą. Profil Stowarzyszenia to promowanie sztuki górniczej i zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. Artyści bardzo chętnie biorą udział w działalności charytatywnej. Są otwarci na współpracę, potrafią podejmować nowe wyzwania i doskonale znajdują się w środowisku artystycznym.
Fundacja "KULTUROLUBNI"
Misją Kulturolubnych jest zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty kulturalnej w regionie. Podstawą wszelkich przedsięwzięć jest lokalna społeczność. Przedmiotem działań Fundacji Kulturolubni jest: inicjowanie i realizacja przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, integracja społeczności lokalnych, aktywizacja społeczeństwa w obszarze kultury, budowanie tożsamości lokalnej poprzez działania kulturalne, zachowanie i promocja dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej, rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego, wykreowanie kultury jako ważnego czynnika promującego region, rozwój i profesjonalizacja sektora kultury w Polsce, inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów.
Zespół Folklorystyczny LUBIN
Zespół powstał w roku 1983, jako chór przy Kole Gospodyń Wiejskich w Krzeczynie Wielkim. Założycielami byli panowie Edward Niebelski i Zbigniew Kądziołka, którzy są członkami zespołu do dzisiaj. Zespół przez trzydzieści cztery lata prowadziła pani Elżbieta Pakuła, potem przez trzy lata pan Tomasz Nowosiadło. Zespół „Lubin” jest stowarzyszeniem i ma status organizacji pożytku publicznego. Zespół tańczy i śpiewa, prezentuje folklor głównie z okolic Rzeszowa, a także lwowski i lubelski. W tym roku mija 38 – lat istnienia. W tym czasie zespół otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to akordeon od Ministra Kultury i Sztuki oraz Honorowa Odznaka Złota „Zasłużony Dla Województwa Dolnośląskiego” od Wojewody Dolnośląskiego. Zespół wpisany jest do Księgi Dziedzictwa Narodowego.