“ZRÓB(MY) KULTURĘ” – RAPORT. Najważniejsze wnioski z badań

Z wielką radością prezentujemy RAPORT projektu “ZRÓB(MY) KULTURĘ!”.

Dokument zawiera najważniejsze WNIOSKI I REKOMENDACJE wynikające z przeprowadzonych w ramach projektu badań, dotyczących potrzeb, oczekiwań i potencjału kulturowego mieszkańców Powiatu Lubińskiego (głównie Lubina).

Wyniki badań wskazują możliwe obszary rozwoju kultury w naszym regionie i stanowią ciekawe źródło informacji o mieszkańcach naszego powiatu.

Zakładamy, że niniejsza diagnoza będzie przydatna dla wszystkich instytucji kultury, stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych działających na terenie Powiatu Lubińskiego.
Wyniki wskazują możliwe obszary rozwoju i dalszej współpracy z mieszkańcami.

Zapraszamy więc do czytania, korzystania i rozpowszechniania RAPORTU! 

Raport w wersji PDF – raport zróbmy kulturę!

Projekt “ZRÓB(MY) KULTURĘ!” realizowany jest przez Centrum Działań Twórczych w Lubinie w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2024”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Skip to content